O NAS


 


Cele i misja

Cały czas myślimy, czytamy o rozwoju naszych dzieci, chcemy wiedzieć więcej i coraz lepiej wykorzystywać zdobytą wiedzą, by móc im przekazywać swe mądrości. Chcemy, by jak najwięcej umiały, rozumiały, uczyły się od nas.

– Nasze przedszkole to miejsce gdzie Państwa dzieci rozpoczną przygodę z edukacją pod okiem profesjonalnej kadry;

– Każdy dzień spędzony w naszym przedszkolu jest wypełniony ciekawymi zajęciami, które będą rozwijały wrodzone zdolności Państwa pociech;

– Dbamy o to, aby każdy dzień był okazją do swobodnej zabawy z rówieśnikami a także szansą na zdobycie umiejętności, dzięki którym sprosta ono zadaniom czekającym na nie w dorosłym życiu.

Dbamy o to aby każde dziecko w naszym przedszkolu:

– Nauczyło się współpracować z innymi, przez szczególne rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz szacunek dla innych;

– było samodzielne i wytrwałe w poszukiwaniu rozwiązań;

– Znało poczucie własnej wartości.